profilpracodawcy.info

Proces rekrutacji

Selekcja

Wszystkie nadesłane dokumenty aplikacyjne kandydatów są na bieżąco analizowane przez pracowników działu HR. Jeżeli Twoja wiedza, umiejętności, doświadczenie i zainteresowania będą zbieżne z naszymi potrzebami rekrutacyjnymi, Twoje dokumenty zostaną przekazane do dalszej analizy osobom prowadzącym procesy rekrutacji w poszczególnych liniach biznesowych.

Jeżeli Twoje zainteresowania, wiedza, umiejętności i doświadczenie nie pokryją się z aktualnymi potrzebami rekrutacyjnymi BRE Banku, ale kwalifikacje okażą się dla nas interesujące, zachowamy Twoje dokumenty w bazie danych potencjalnych kandydatów, w celu ponownego rozpatrzenia, gdy pojawią się nowe możliwości zatrudnienia.

Rozmowy kwalifikacyjne

Jeśli przejdziesz pomyślnie wstępny etap selekcji, zostaniesz zaproszony na spotkanie rekrutacyjne. Typowy proces rekrutacji obejmuje dwie rozmowy: pierwszą z przedstawicielem działu HR oraz drugą – z osobą odpowiedzialną za proces po stronie jednostki organizacyjnej, w której znajduje się dane stanowisko. Podczas rozmowy interesować nas będą Twoje kompetencje – wiedza, umiejętności i postawy, a także predyspozycje osobowościowe. Dodatkowo, w ramach procesu rekrutacji, możesz zostać poproszony o wypełnienie testu umiejętności lub przygotowanie case study.

Informacja zwrotna

Wszyscy kandydaci, którzy brali udział w spotkaniach rekrutacyjnych, bez względu na wynik procesu, otrzymają informację zwrotną. Skontaktujemy się z nimi telefonicznie lub e-mailowo.Oferty, pracy, staży i praktyk:
http://brebank.pl/Kariera/oferty_pracy/


Polityka Prywatności